Předsednictvo a výkonný výbor

Adam Hanka

Adam Hanka

předseda

Adam Hanka je předseda politické strany Volt Česko, v profesním životě pracuje jako odborník na umělou inteligenci. Vzdělání získal na Matematicko-fyzikální fakultě UK, poté studoval na Institutu Maxe Plancka pro Informatiku a Univerzitu v Sársku. Po studiích pracoval jako výzkumník v oblasti umělé inteligence a strojového učení, nyní se věnuje inovačním projektům.
Předtím, než se stal předsedou Voltu, pracoval v neziskové organizaci, kde se věnoval rozvoji dobrovolnické základny a vzdělávání dobrovolníků. V této pozici získal cenné zkušenosti s organizací a vedením projektů a týmů.

Adam je ve Voltu už 5 let a politika a rozvoj politické strany je jeho velkým koníčkem. Ve Voltu se věnuje nastavování fungování celé organizace, rád také facilituje různé workshopy a organizuje akce, na kterých se lidé setkávají a diskutují o různých společenských a politických tématech. Adamovými hlavními politickými tématy jsou vzdělávání, transformace na uhlíkově neutrální ekonomiku a podpora inovací a technologického rozvoje. Jeho cílem je pomoci posunout Česko vpřed a podpořit rozvoj země jako moderního a inovativního státu. 

Adam se také zajímá o historii Česka a Evropy, a to hlavně o vývoj společnosti. Je také velkým zastáncem evropské integrace a snaží se přispět k vytváření silnější a spravedlivější Evropy, protože věří, že Evropa má na víc a že společně jsme silnější.


Jan Klátil

Jan Klátil

místopředseda

Jan Klátil je místopředseda Volt Česko. Absolvoval bakalářské studium na Matematicko-fyzikální fakultě Karlovy univerzity v Praze se zaměřením na Informatiku. Nyní pracuje v Praze jako programátor ve firmě zabývající se automatizovaným obchodováním na burzách.

Do Voltu se přidal před čtyřmi roky. Česko chce posunout kupředu zejména v oblasti lidských práv. Zastává názor, že potřebujeme skutečně rovná práva a příležitosti pro všechny. Dalším velkým tématem je pro něj řešení klimatické krize, kterou je třeba řešit jako jednotná a silnější Evropa. Právě proto se přidal do první celoevropské strany.

Mimo politiky ve volném čase rád navštěvuje kulturní akce, má rád turistiku, čtení a hraní deskových her.


Lucie Michel Lekešová

Lucie Michel Lekešová

místopředsedkyně

Lucie Michel Lekešová je místopředsedkyní a ve Voltu Česko se zabývá komunikací. Je absolventkou filosofické fakulty Univerzity Karlovy v oborech kulturní ekologie a antropologie,  studovala v USA a Belgii. Pracuje ve státní správě v oblasti zahraniční politiky a EU. Pracovala jako národní expertka v Evropské komisi v rámci politiky mládeže a v kabinetu komisaře pro vzdělávání, kulturu a sport. Působila jako prezidentka celoevropské sítě národních expertů v institucích a agenturách EU.

Členkou Volt Europa je od roku 2018. Zabývá se primárně otázkami genderu, vzdělávání a ekologie. Volt byl pro ni tedy volbou jako zelená alternativa. Ve Voltu ji fascinuje energie, sdílení zkušeností a politická diskuse s evropským přesahem.

Ráda cestuje, tancuje a příležitostně sportuje.


bára

Barbora Hrubá

Barbora od roku 2017 pracuje v komunikaci. Působila jako tisková mluvčí, manažerka PR a marketingu, nebo specialistka interní komunikace. Nadstandardně se orientuje v oblasti kultury, dlouho působila v cestovním ruchu, pracovala v knižním marketingu a v tuto chvíli se pohybuje ve filmovém průmyslu, konkrétně v oboru dokumentární tvorby střední a východní Evropy. Je jí velmi blízké prostředí kulturní diplomacie a aktivity České republiky a Evropské unie v této oblasti.

Za studií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy byla aktivní v Mezinárodní asociaci studentů historie - ISHA, kde mimo jiné zastávala pozici Council Member a jedno funkční období jako President.

Bára je držitelkou mezinárodního certifikátu Youth Trainers Academy 2014. Od té doby odškolila téměř 200 hodin tréninků zaměřených na nejrůznější aspekty komunikace např. public speaking, metody efektivního vyjednávání nebo prezentační dovednosti. Kromě dvou GA Voltu Europa odmoderovala desítky akcí nejrůznějšího formátu a velikosti.

V politice jsou jí nejbližší témata rovných příležitostí, kultury, zahraniční politiky, rozvoje měst a regionů. Jedním z jejích cílů ve Voltu je zvýšit zastoupení žen v české politice.


Slávek Maňásek

Slavomír Maňásek

Slavomír Maňásek je člen výkonného výboru a Policy Lead (politický koordinátor) Voltu Česko. V Paříži studoval na Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne právo, historii a mezinárodní vztahy. V současné době pracuje na Úřadu vlády ČR, kde se věnuje mezinárodním vztahům.

Volt je pro Slávka unikátní politický projekt díky své celoevropské dimenzi. Zároveň je pro něj nadějí, že se v Česku podaří otevřít progresivní témata, a že Volt přispěje k budování lepší politické kultury bez populismu a nenávisti. Do Voltu se přidal, protože je nadějí na politickou progresivní změnu nejen v Česku, ale i v celé Evropě. Volt je pro něj stranou, která bude ještě více sbližovat Evropany mezi sebou a posilovat mezikulturní dialog. V politice by se chtěl věnovat především zahraniční politice, posilování práv menšin, rovným příležitostem pro ženy a muže a klimatické změně.

Ve volném čase rád čte a chodí za kulturou, na hospodské kvízy a na zumbu. Často ho potkáte na kole a při hledání nových kulinářských zážitků.


Vincent Míča

Vincent Miča

Vincent absolvoval bakalářské studium v Leiden University College v Haagu, kde se zaměřil na studium mezinárodního práva. Nyní dokončuje magisterské studium evropského práva na Univerzitě v Maastrichtu, rovněž v Nizozemsku. 

Vincent donedávna pracoval jako právní asistent pro Evropskou komisi, v Generálním ředitelství pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky. Předtím byl stážistou na Evropské komisi a Ministerstvu zahraničních věcí ČR.  

Vincent se přidal k Voltu, protože věří v silnější a rovnější Česko jakožto moderní a progresivní zemi Evropy, stejně jako v lepší společné řešení evropských a mezinárodních problémů.


Nikola Hrnčír

Nikola Hrnčír

Nikola je členkou Výkonného Výboru od září 2023. V Ostravě a Praze vystudovala automatizaci a řídící systémy a celý svůj profesní život se věnuje softwarovému inženýrství. V současné době pracuje na vývoji systému pro zpracování dat z mýtných bran.

O politiku se Nikola začala zajímat asi před 10 lety. K Voltu se přidala před rokem, protože naplňuje její hodnoty. Volt je proevropský, pragmatický a progresivní. Kromě těchto hodnot Nikola oceňuje, že Volt plně podporuje menšiny a rovná práva a příležitosti pro všechny, včetně komunity LGBTIQ+. Dalším důležitým cílem v politice je pro Nikolu přijetí eura v Česku. Ve Voltu má Nikola na starost nábor nových členů a pomáhá udržovat webové stránky.

Ve volných chvílích hraje lední hokej. Ráda čte fantasy a sci-fi. Také relaxuje u dobré hudby či filmu.