Předsednictvo a výkonný výbor

Adam Hanka

Adam Hanka

předseda

Adam Hanka je předseda politické strany Volt Česko, v profesním životě pracuje jako odborník na umělou inteligenci. Vzdělání získal na Matematicko-fyzikální fakultě UK, poté studoval na Institutu Maxe Plancka pro Informatiku a Univerzitu v Sársku. Po studiích pracoval jako výzkumník v oblasti umělé inteligence a strojového učení, nyní se věnuje inovačním projektům.
Předtím, než se stal předsedou Voltu, pracoval v neziskové organizaci, kde se věnoval rozvoji dobrovolnické základny a vzdělávání dobrovolníků. V této pozici získal cenné zkušenosti s organizací a vedením projektů a týmů.

Adam je ve Voltu už 4 roky a politika a rozvoj politické strany je jeho velkým koníčkem. Ve Voltu se věnuje nastavování fungování celé organizace, rád také facilituje různé workshopy a organizuje akce, na kterých se lidé setkávají a diskutují o různých společenských a politických tématech. Adamovými hlavními politickými tématy jsou vzdělávání, transformace na uhlíkově neutrální ekonomiku a podpora inovací a technologického rozvoje. Jeho cílem je pomoci posunout Česko vpřed a podpořit rozvoj země jako moderního a inovativního státu. 

Adam se také zajímá o historii Česka a Evropy, a to hlavně o vývoj společnosti. Je také velkým zastáncem evropské integrace a snaží se přispět k vytváření silnější a spravedlivější Evropy, protože věří, že Evropa má na víc a že společně jsme silnější.


Jan Klátil

Jan Klátil

místopředseda

Jan Klátil je místopředseda Volt Česko. Absolvoval bakalářské studium na Matematicko-fyzikální fakultě Karlovy univerzity v Praze se zaměřením na Informatiku. Nyní pracuje v Praze jako programátor ve firmě zabývající se automatizovaným obchodováním na burzách.

Do Voltu se přidal před čtyřmi roky. Česko chce posunout kupředu zejména v oblasti lidských práv. Zastává názor, že potřebujeme skutečně rovná práva a příležitosti pro všechny. Dalším velkým tématem je pro něj řešení klimatické krize, kterou je třeba řešit jako jednotná a silnější Evropa. Právě proto se přidal do první celoevropské strany.

Mimo politiky ve volném čase rád navštěvuje kulturní akce, má rád turistiku, čtení a hraní deskových her.


Lucie Michel Lekešová

Lucie Michel Lekešová

místopředsedkyně

Lucie Michel Lekešová je místopředsedkyní a ve Voltu Česko se zabývá komunikací. Je absolventkou filosofické fakulty Univerzity Karlovy v oborech kulturní ekologie a antropologie,  studovala v USA a Belgii. Pracuje ve státní správě v oblasti zahraniční politiky a EU. Pracovala jako národní expertka v Evropské komisi v rámci politiky mládeže a v kabinetu komisaře pro vzdělávání, kulturu a sport. Působila jako prezidentka celoevropské sítě národních expertů v institucích a agenturách EU.

Členkou Volt Europa je od roku 2018. Zabývá se primárně otázkami genderu, vzdělávání a ekologie. Volt byl pro ni tedy volbou jako zelená alternativa. Ve Voltu ji fascinuje energie, sdílení zkušeností a politická diskuse s evropským přesahem.

Ráda cestuje, tancuje a příležitostně sportuje.


Barbora Hrubá

Barbora Hrubá

Barbora dlouhodobě pracuje v PR a komunikaci. Aktuálně v knižním marketingu, což je pro ní jako celoživotní knihomolku splněný sen. Za studií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy byla aktivní v Mezinárodní asociaci studentů historie - ISHA, kde mimo jiné zastávala pozici Council Member a jedno funkční období President. 

Bára je také držitelkou mezinárodního certifikátu trenérky soft-skills. V trénincích se zaměřuje zejména na komunikaci, prezentační a řečnické dovednosti, motivaci a vyjednávání.

V politice se nejvíce věnuje tématům rovných příležitostí, zahraniční politiky, rozvoje měst a regionů. Jedním z jejích cílů ve Voltu je zvýšit zastoupení žen v české politice.


Slávek Maňásek

Slavomír Maňásek

Slavomír Maňásek je člen výkonného výboru a Policy Lead (politický koordinátor) Voltu Česko. V Paříži studoval na Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne právo, historii a mezinárodní vztahy. V současné době pracuje na Úřadu vlády ČR, kde se věnuje mezinárodním vztahům.

Volt je pro Slávka unikátní politický projekt díky své celoevropské dimenzi. Zároveň je pro něj nadějí, že se v Česku podaří otevřít progresivní témata, a že Volt přispěje k budování lepší politické kultury bez populismu a nenávisti. Do Voltu se přidal, protože je nadějí na politickou progresivní změnu nejen v Česku, ale i v celé Evropě. Volt je pro něj stranou, která bude ještě více sbližovat Evropany mezi sebou a posilovat mezikulturní dialog. V politice by se chtěl věnovat především zahraniční politice, posilování práv menšin, rovným příležitostem pro ženy a muže a klimatické změně.

Ve volném čase rád čte a chodí za kulturou, na hospodské kvízy a na zumbu. Často ho potkáte na kole a při hledání nových kulinářských zážitků.


Marcela Válková

Marcela Válková

Marcela Válková se považuje za Evropanku a pracující matku. Většinu své kariéry působila v EU a v současnosti pracuje jako zástupkyně zaměstnanců v Evropské komisi hájící jejich práva. Marcela je také zvolenou členkou místního výboru zaměstnanců v Bruselu. Působí rovněž jako místopředsedkyně ústředního výboru zaměstnanců při Evropské komisi a jako členka výboru pro rovné příležitosti. 

Kvůli brexitu a sílícímu nacionalismu se Marcela rozhodla vstoupit do politiky, aby ctila evropské hodnoty a předcházela hrozící fragmentaci EU. V roce 2017 vstoupila do celoevropského hnutí Volt, stala se spoluzakladatelkou politické strany a zároveň první předsedkyní pobočky v Belgii, kde byla hlavní ženskou kandidátkou ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2019. V současné době vede ženskou skupinu “Women of Volt” na evropské úrovni Voltu a podporuje rozšíření české pobočky.

Mimo jiné aktivně podporuje postavení žen v politice i v jiných oborech. Právě díky tomu, že žije již 20 let v zahraničí, má vhled do české i mezinárodní politiky.


Vincent Míča

Vincent Miča

Vincent absolvoval bakalářské studium v Leiden University College v Haagu, kde se zaměřil na studium mezinárodního práva. Nyní dokončuje magisterské studium evropského práva na Univerzitě v Maastrichtu, rovněž v Nizozemsku. 

Vincent donedávna pracoval jako právní asistent pro Evropskou komisi, v Generálním ředitelství pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky. Předtím byl stážistou na Evropské komisi a Ministerstvu zahraničních věcí ČR.  

Vincent se přidal k Voltu, protože věří v silnější a rovnější Česko jakožto moderní a progresivní zemi Evropy, stejně jako v lepší společné řešení evropských a mezinárodních problémů.