Čemu to vlastně Česko předsedá?

Čemu to vlastně Česko předsedá?

17. 7. 2022 11:43:12 UTC
Česká republika již podruhé předsedá Evropské unii. Přečtěte si, čemu to Česko vlastně předsedá a jaké možnosti díky tomu má ovlivňovat politiku EU.

Česká republika již podruhé předsedá Evropské unii.

Po Francii převzala předsednictví Rady Evropské unie a od d 1. 7. - do 31.12. může například:

·        určovat agendu a priority Rady EU,

·        plánovat a řídit zasedání Rady EU,

·        hledat kompromisy mezi jednotlivými státy,

·        zastupovat Unii na jednáních s ostatními institucemi EU a vnějšími partnery.

Co to je Rada Evropské unie?

Rada Evropské unie je hlavním rozhodovacím orgánem Evropské unie.

Proto každá členská země předsedá Radě 6 měsíců. 

Rada zasedá na úrovni ministrů členských států (jeden za členský stát), kteří mají právo svou zemi zavazovat.

Schází se v 10 různých složeních; např. Rada ministrů zemědělství, financí, spravedlnosti, vnitra … podle toho, co je zrovna třeba projednat.

Pravomoce Rady

Mezi mezi pravomoce patří

  • návrh členů Evropské komise (tento návrh pak schvaluje Evropský parlament, který také může Komisi odvolat celou nebo její jednotlivé členy),
  • politická zadání Komisi, požadavky na přípravu právních aktů ("zákonů"),
  • schvalování právních aktů EU.

Každá země má právo veta. Volt chce veto zrušit, protože se dnes přežilo a zpomaluje fungování Unie a Unii oslabuje.

Co to je Evropská rada?

Když se Rada sejde na úrovni hlav vlád (obvykle 4x ročně), říká se jí Evropská rada. Někdy novináři používají slovo "Summit".

Členy jsou tedy předsedové vlád nebo prezidenti. To záleží na ústavě členské země, kdo je "šéfem" vlády.

Evropská rada plánuje dlouhodobou politiku Unie.

Prezident EU

Rada volí Prezidenta EU na dva a půl roku. Jeho hlavní úkol je asistence předsedající zemi a pomoc při denním chodu Rady.

Vytvořením úřadu Prezidenta EU byl vyřešen problém výměny úředníků předsednictví každého půl roku. Předsedající země už neztrácí čas s administrativou.

Trojka

Trojka je partnerství zemí, které předsedají Radě EU. 

  1. Vedení má země, která právě předsedá. 
  2. Pomáhá jí země, která předsedala před ní. 
  3. Země, která přebere následující předsednictví, se připravuje.

Vliv Česka na EU

Politicky má každá země výrazný vliv na EU celý rok a půl (tedy celé období, kdy je součástí Trojky). Největší vliv má samozřejmě v době vlastního předsednictví. Ale již během půl roku příprav ovlivňuje budoucí předsedající stát politiku EU.

Doba příprav na předsednictví už minula.

Česká republika má momentálně zásadního vlivu na EU. Nejprve jako předsednická země a pak ještě půl roku v zákulisí. 

Navíc je předsednictví EU zviditelní předsedající zemi. 

Může získat špatnou pověst a nebo dobrou. V případě dobré pověsti získá země trvalý vliv v EU. Například Lucembursko, které je velké asi jako okres Hradec Králové, je evropskou politickou velmocí. A svůj vliv využívá jak na evropském tak i mezinárodní politické scéně.

ČR má teď podobnou příležitost.

Pozor na záměnu s Radou Evropy 

Radu EU je snadné zaměnit s Radou Evropy.

Rada Evropy nemá s Evropskou unií nic společného (až na to, že je také v Evropě).

Byla založena v Londýně těsně po druhé světové válce (1949). O její založení se zasloužil Winston Churchill,  který v ní viděl zárodek Spojených států Evropských.

Dnes tato organizace sídlí ve Štrasburku a jednou z jejích nejznámějších institucí je Evropský soud pro lidská práva.

Členy je 46 evropských zemí a to včetně Ukrajiny, Srbska, Turecka, Gruzie,  Ázerbájdžánu... Rusko bylo členem až do roku 2022. Bylo vyloučeno kvůli napadení Ukrajiny. 

Pole působnosti Rady Evropy jsou podpora demokracie, ochrana lidských práv (k tomu slouží již zmíněný Evropský soud pro lidská práva) a právního státu v Evropě.

Také vás může zajímat