Ministryně "životního prostředí" konzervativní vlády pro nás vyjednala fosilní protekcionismus

Ministryně "životního prostředí" konzervativní vlády pro nás vyjednala fosilní protekcionismus

5. 7. 2022 19:21:12 UTC
Vláda má řešit, jakou roli bude mít český průmysl na automobilovém trhu. Má vytvářet podmínky pro zavádění nových technologií.
Fosilní protekcionismus - obrázek uhelné elektrárny

Vláda má řešit, jakou roli si český průmysl najde na budoucím automobilovém trhu a jak vytápět bez spalování. Má vytvářet podmínky pro rychlou transformaci obou odvětví tak, abychom tu vyvíjeli a zaváděli nové technologie a vyváželi je do světa. Jedině tak lze s transformací českého průmyslu a energetiky  zvýšit i naši prosperitu. Snahou o zakonzervování dnešního stavu náš průmysl jen odsuzujeme k rozvratu, jakmile bude vystaven podmínkám volného trhu mimo tento fosilní protekcionismus.

Že „pro nás“ tuto výjimku vyjednala právě ministryně životního prostředí je naprosto nepochopitelné. Očekáváme, že napříště ministr školství vyjedná zákaz výuky cizích jazyků a ministryně obrany pojede do Moskvy vyjednat podmínky naší kapitulace. Už samotné pověření takovýmto úkolem je pro ministra životního prostředí důvodem k nabídnutí rezignace. Pokud ho paní Hubáčková tváří v tvář pokračující klimatické krizi jela do Bruselu splnit, pak ztrácí v čele resortu životního prostředí jakoukoliv kredibilitu. 

Sám průmysl naštěstí rozumí přicházejícím změnám daleko lépe než tato vláda. Všichni velcí výrobci u nás již k elektromobilitě přecházejí a jejich plány umožňují přechod do roku 2035 dokončit. I zavádění nových teplárenských technologií u nás už běží. Škoda, že tato vláda chybným nastavováním tržních podmínek jen hází inovacím klacky pod nohy. Transformace na bezuhlíkovou ekonomiku je ve světě v plném proudu a dosavadní průběh klimatické krize jasně ukazuje, že je třeba ji urychlovat, ne brzdit. I my musíme trvat na ambiciózních cílech a začít smysluplně investovat prostředky transformačního fondu, abychom těchto cílů byli schopni dosáhnout.