Kampaň CoFoE- příprava budoucnosti Evropy

Co je Konference o budoucnosti Evropy?

COFE je celoevropské participativní demokratické cvičení zaměřené na budoucí směřování a legitimitu Evropy. Jejím cílem je porozumět aspiracím a potřebám občanů v celé Evropě, aby pomohli přizpůsobit Evropu jejich potřebám, provést střednědobé strukturální reformy a přivést Evropu do 21. století po desetiletí plné krizí. Jinými slovy, ambiciózní občansko-politická ústava!

Konference bude mít tři úrovně. Níže naleznete všechna vysvětlení, abyste lépe porozuměli fungování konference.

Konference o budoucnosti Evropy je příležitostí. Šance spojit Evropu a její občany dohromady díky jejich aktivnímu zapojení do procesu a vytvořením pozitivního precedensu, podle něhož je účast občanů více než prázdná slova.

- Sven Franck, spolupředseda Voltu Francie

Naše návrhy na platformě CoFoE

Skutečně evropské volby: skutečná reforma volebního zákona EU, Louis Drounau

^

Vytvoření evropského fondu bohatství, Teun Janssen

^

Sídlo EU / Rady bezpečnosti Organizace spojených národů, Teun Janssen

^

Normy učebnice evropské historie, Teun Janssen

^

Evropský jaderný odstrašující prostředek, Teun Janssen

^

Federální evropská republika, Jan Birkmann

^