O Voltu

Jak funguje Volt

Evropské výzvy vyžadují evropská řešení. Národní politické strany se přibližují svým limitům, populistické sliby ohrožují mír. To je důvod, proč byl založen Volt, hnutí a strana pro celou Evropu. Jsme první celoevropskou politickou stranou, která dělá politiku pro federální Evropu napříč evropskými hranicemi. Ve 30 zemích nabádáme občany ke změně a ovlivnění politiky na místní, národní, a evropské úrovni. 

Jsme celoevropští, pragmatičtí a progresivní. Při společných hodnotách a cílech klademe potřebné otázky a dáváme proveditelné návrhy, které řeší celoevropské problémy.

Jsme profesionálové ve svých oborech, studenti, lidé nadšení a hrdí na své země a na celý kontinent. Naším cílem je reformovat a budovat EU, jsme otevření všem, kteří sdílí naše základní hodnoty a kteří spolu s námi chtějí vytvářet lepší a modernější kontinent pro všechny jeho občany. 

Chceme naslouchat lidem, navzájem se od sebe učit, chceme rozvíjet dobré nápady a chceme přinášet do politiky nová témata. Naše organizace je 100% demokratická a transparentní, setkáváme se jak v místních týmech, tak napříč celou Evropou. V současné době nebylo 70% členů aktivních v žádné jiné politické straně. Volt stojí na lidech jako jsi ty, idej se k nám.

Orgány Voltu

Celoevropské valné shromáždění se koná 1-2 ročně a je základním kamenem Voltu. Každý člen Voltu je zároveň součástí valného shromáždění a má právo volit.

Koordinační rada, takzvaná Country Council, vykonává usnesení přijatá na valném shromáždění a zajišťuje politickou jednotu napříč národními buňkami. Každá národní buňka má v radě dva zástupce.

Evropské, národní a místní týmy zodpovídají za každodenní činnost hnutí. Tyto úrovně úzce spolupracují a koordinují svoji činnost.

Naše vize

Naší vizí je více demokratická a transparentní Evropa, která za nás přijímá odpovědnost. Proto chceme sjednocenou Evropu se skutečnou evropskou demokracií. Chceme silný Evropský parlament, který smí navrhovat zákony a volit evropského premiéra odpovědného naším zvoleným zastupitelům. Chceme skutečně evropskou vládu jednající v zájmu všech Evropanů, řešící společně problémy a využívající příležitosti. Evropská politika potřebuje evropské strany a my navrhujeme novou evropskou budoucnost kterou můžete zvolit. Nyní jste na řadě! 

Volt chce dělat politiku na místní, národní, i evropské úrovni. V roce 2019 Volt poprvé kandidoval v evropských volbách a vedl přeshraniční volební kampaň s evropským volebním programem. Výsledkem bylo zvolení prvního člena Voltu Damiana Boeselagera poslancem Evropského parlamentu.

Doposud se Volt zúčastnil kampaní v místních, regionálních a národních volbách napříč Evropou s úspěchy. Podívejte se na naše zvolené zastupitele.