Předsednictví Radě EU bude v Česku podfinancované

Předsednictví Radě EU bude v Česku podfinancované

26. 5. 2021 18:37:53 UTC
Tím vláda ukazuje, že jí na prioritách ČR v zahraničí nezáleží a na naši pozici v rámci EU kašle - to je pro nás naprosto nepřijatelné.

💡 V předsednictví Radě EU se členské státy EU střídají vždy po 6 měsících. Během tohoto 6měsíčního období předsednictví řídí členský stát zasedání na všech úrovních Rady a pomáhá tak zajistit kontinuitu činnosti EU v rámci Rady.

📢 Předsednická země má možnost určovat agendu a priority Rady tím, že na začátku funkčního období předloží seznam svých hlavních priorit pro své půlroční předsednictví.

Předsedsednictví Radě EU s sebou nese nejen formální povinnosti země, ale i neformální možnosti, jak prosazovat český program v rámci celé EU. Této možnosti se ale česká vláda hodlá z větší částí vzdát.

👉 K zajištění vlivu potřebuje mít stát určené dostatečné finance. Musí platit diplomaty, kteří budou koordinovat agendu a povedou jednání, zajistit logistiku a mediální prostor pro své priority. Česko pod vedením Babišovy vlády na fungování našeho předsednictví peníze uvolnit nechce - a právě kvůli tomu také nebudeme schopni v rámci EU prosazovat naše priority. Kde je to Babišovo silné Česko?

👉 Celková částka, kterou premiér hodlá uvolnit, je 1,2 miliardy korun. Je to výrazně méně, než na kolik předsednictví vyšlo jiné země. Ministerstvo zahraničí má obavy, aby Česku kvůli škrtům nechyběli diplomaté. Už nyní je problém s hledáním zájemců o tato místa.

👉 Kvůli snaze stlačit náklady co nejníže České republice hrozí, že nebude mít na pokrytí předsednictví dost lidí. Čeští diplomaté, kteří v Bruselu zastupují stát při vyjednáváních s ostatními zeměmi, budou muset ke své práci navíc zvládnout připravit a odřídit všechny schůzky osmadvacítky - od nejnižší úrovně až po ministerská zasedání.

👉 Rozpočtu počítá s tím, že by se diplomatický sbor v Bruselu rozšířil pouze o 58 zaměstnanců. To je méně, než kolik personálu obvykle potřebují jiné státy. Estonsko nebo Rakousko navýšily svůj diplomatický sbor o 150 lidí, takže očekáváme, že Česku bude nějakých 100 lidí chybět.

Tím vláda ukazuje, že jí na prioritách ČR v zahraničí nezáleží a na naši pozici v rámci EU kašle - to je pro nás naprosto nepřijatelné.