CELOEVROPSKÁ POLITIKA V ČESKU

Co je hnutí a strana Volt?

^

Volt je progresivní prozápadní alternativa ke stávajícím stranám. Je první celoevropskou stranou, čímž je unikátní. Evropské výzvy vyžadují evropská řešení a národní strany narážejí na své limity. Proto jsme založili Volt, hnutí a stranu pro celou Evropu. Chceme prosazovat celoevropská řešení a zaměřit se na budování užší spolupráce v Evropě.

Kde působí Volt?

^

Volt je politická iniciativa, která existuje ve 31 zemích Evropy, z toho v 17 (včetně Česka) jako politická strana. Od roku 2019 má jednoho europoslance Damian Boeselager, postupně získává místa v městských a regionálních zastupitelstvech v evropských zemích (Volt Deutschland, Volt Italia, Volt Bulgaria) a od března tohoto roku má se ziskem 2,4 % i dva poslance v nizozemském parlamentu (Volt Nederland) a dva v bulharském parlamentu.

Jak náš spolupředseda Volt popisuje?

^

“Proč celoevropská politika? Protože ve 21. století už mnoho výzev nejde řešit jen na národní úrovni. Věříme tomu, že díky celoevropské politice můžeme z Česka vytvářet modernější zemi a z Evropy propojenější kontinent s větším důrazem na ochranu lidských práv, ekonomický rozvoj, spravedlivou sociální politiku, ochranu klimatu i digitalizaci veřejné správy. Zároveň si uvědomujeme, že Evropská unie je skvělé místo k životu, ale je v ní také mnoho prostoru pro zlepšení”, říká spolupředseda Voltu Česká republika Adam Hanka.

Jak funguje hnutí Volt v Česku?

^

V Česku jsme od 29. 6. 2022 zaregistrováni jako politická strana.

Jaké má Volt plány? Chtějí se v dohledné době účastnit voleb?

^

Připravujeme se na místní volby a na volby do Evropského parlamentu v roce 2024.

Jaká je vize Voltu pro Česko?

^

Společně můžeme z České republiky vytvářet modernější zemi a z Evropy propojenější kontinent, který bude skutečnou ekonomickou mocností, bude mít ty nejvyšší standardy ochrany životního prostředí, kde občané dokážou rozvíjet svůj skutečný potenciál a kde existuje silná občanská společnost, která je základním stavebním kamenem každé demokracie.

Vycházíme ze sdílených hodnot a cílů, klademe odvážné otázky a předkládáme proveditelné návrhy pro řešení národních i celoevropských problémů.

Zaměřujeme se na podporu moderního vzdělávání, boj proti klimatickým změnám, podporu občanské společnosti. Rádi bychom do politiky nalákali více žen. Chceme zvýšit jejich počet a podpořit jejich pozici v politice.

Kdo jsou členové Voltu v Česku?

^

Máme dost zkušeností v ziskových i neziskových projektech, žili jsme v zahraničí a teď chceme svými zkušenostmi pomáhat České republice i Evropě. Naši členové pocházejí ze soukromé i státní sféry, z akademického prostředí a z různých oborů. Mají zkušenosti z institucí Evropské unie i z regionální politiky v České republice.

Jaká je vize Voltu pro Evropu?

^

Naší vizí je demokratičtější a transparentnější Evropa, která dokáže převzít svůj díl zodpovědnosti na globální úrovni. Proto chceme sjednocenou Evropu se skutečnou evropskou demokracií. Chceme silný Evropský parlament, který může navrhovat zákony a volit evropského předsedu vlády, který se musí zodpovídat našim voleným zástupcům. Chceme skutečnou evropskou vládu, která jedná v zájmu všech Evropanů. Evropská politika potřebuje evropské strany a Volt takovou evropskou stranu představuje.

Volt věří v Evropskou unii. Víme, že ani zdaleka není dokonalá, ale také víme, že je součástí naší identity. Cítíme se jako Evropané a jako Evropané chceme spolupráci v Evropě dále rozvíjet. EU vnímáme jako partnera, výzvu a příležitost. A také chceme, aby Česká republika měla v Evropě silnou pozici.