Tisková zpráva: Celoevropská strana Volt zahajuje volební kampaň do zastupitelstva hl. m. Prahy

Tisková zpráva: Celoevropská strana Volt zahajuje volební kampaň do zastupitelstva hl. m. Prahy

16. 9. 2022 15:17:54 UTC
Praha - Progresivní, pragmatická a panevropská strana Volt jde do voleb se čtyřmi prioritami, které cílí na klimatickou krizi ...

Tisková zpráva: Celoevropská strana Volt zahajuje volební kampaň do zastupitelstva hl. m. Prahy

Praha - Progresivní, pragmatická a panevropská strana Volt jde do voleb se čtyřmi prioritami, které cílí na klimatickou krizi, dostupné bydlení, mobilitu a posílení lokální demokracie. Tyto priority bude prosazovat devět kandidátů.

Volt pro Prahu využívá zkušeností, které získali jeho zastupitelé v magistrátech evropských
metropolí. Z palety osvědčených řešení Volt vybral ta, která jsou vhodná pro Prahu a
adaptoval je pro místní podmínky. Tyto priority jsou realizovatelné během jednoho
volebního období a zároveň navazují na projekty předchozích zastupitelstev s cílem přinést
Praze jasnou vizi jejího rozvoje do dalších let.

Volební priority

 1. Moderní urbanismus: Adaptace na klimatickou krizi
 2. Dostupné bydlení: Praha ovlivňující výši nájmu i cenu bydlení
 3. Doprava a infrastruktura: Moderní metropole přívětivá pro pěší, MHD a cyklisty.
 4. Lokální demokracie: Vytvoření Rady cizinců (Expat Council), poradního orgánu Magistrátu složeného z občanů třetích zemí, žijících v Praze.

Představení kandidátů

 1. Adam Hanka, MSc
  33 let, vývojář umělé inteligence
  Absolvent Universität des Saarlandes
  Členem Volt Evropa
 2. Tania Vavrochová
  20 let, studentka PřF UK
  Ekologická aktivistka
  Členkou Volt Evropa
 3. Bc. Jan Klátil
  33 let, programátor algoritmického obchodování
  Absolvent MFF UK
  Člen Volt Evropa
 4. PhDr. Lucie Michel Lekešová, PhD.
  41 let, státní úřednice, bývalá národní expertka v Evropské komisi
  Absolventka FF UK
  Členkou Volt Evropa
 5. Šimon Baldík
 6. Ing. Miroslav Henžel
 7. Vincent Miča, B.A.
 8. Kees van den Munckhof
 9. JUDr. Adam Felix, LL.M.,Ph.D

Další informace