Volt doporučuje: volme proevropská demokratická uskupení

Volt doporučuje: volme proevropská demokratická uskupení

8. 10. 2021 18:17:50 UTC
V Česku se o naše evropanství, alespoň soudě dle předvolební kampaně, staráme málo. Volt pro doporučuje: volme proevropská demokratická uskupení.
EU flag with caption

🗳️ V předvolební kampani je mnoho témat zjednodušených, zanedbaných, některá chybějí úplně. Za nás konkrétně zcela chybí jakákoliv vize pro Česko, které je pevnou a konstruktivní součástí Evropy.

Je skvělé být součástí společného evropského projektu. Je to prostor sdílených politických i kulturních hodnot, dobré místo k životu, společenství, které nám umožní postavit se společně výzvám současnosti i budoucnosti, na které žádná národní země sama nestačí. Evropská unie je prostor, kde můžeme být jednotní v naší evropské rozmanitosti.

Všichni zároveň víme, že EU není dokonalá. To samé lze však říct i o Česku, o vašem městě nebo o domě, ve kterém bydlíte: Vše je jen tak dobré, jak se o to budeme starat. A my v Česku se o naše evropanství, alespoň soudě dle předvolební kampaně, staráme pramálo.

V některých předvolebních debatách krajských lídrů na České televizi, například v té v Praze, se debata o EU vedla pouze o jednom jediném tématu: “Má Česko z EU vystoupit?”… Jako vážně?

Ani kandidáti proevropských stran se nezmohli na prosté tvrzení, že se považují za Evropany. Přitom my z naší zkušenosti víme, že mnoho Češek a Čechů se zároveň za Evropany považuje (vzpomeňme například na zastoupení této volby v nedávném sčítání lidu). To se tak moc bojí populistů, kteří by je za to v debatě kritizovali?

🗳️🗳️ V současné volební kampani je proevropské myšlení a celoevropská perspektiva Česka ve velké defenzivě. Přitom to, jak se budeme v Evropě chovat, jaké národní priority budeme prosazovat, a jakým způsobem chceme Evropskou unii vylepšovat (ještě jednou: prostoru pro zlepšení je v EU spoustu), jsou skoro nejdůležitější politická rozhodnutí. Těmi totiž ovlivníme naši budoucnost zdaleka nejvíce.

👁️‍🗨️📃 Pokud má být předvolební kampaň soubojem ideí o tom, jak se má naše země vyvíjet, musíme bohužel jednoznačně říct, že téma Evropa v ní zcela chybí. Takový narativ si nechali naši čeští politici vnutit současnými populisty.

Česko potřebuje více Evropy (a platí to i naopak: Evropa potřebuje více Česka).

➡️➡️ Aby se Česko zase jednou svou vlastní vinou nedostalo do problémů, ze kterých pak budeme obviňovat všechny okolo, pojďme našim kandidátům poradit, jak o EU přemýšlet a mluvit. Věcně, bez zbytečných emocí, ale s dostatečnou dávkou optimismu a vizí do budoucna. A bez redukce na pouze ekonomická témata.

👉 Evropská unie je skvělý projekt, který má smysl do budoucna rozvíjet a posilovat. Zároveň má smysl posilovat českou pozici v EU. Díky EU budou Češi otevřenější světu, vzdělanější, budou umět více jazyků a budou mít lepší šanci uspět v globální ekonomice.

👉 Díky tomu, že jsme v EU, máme na ni vliv. Můžeme ji vylepšovat, udržovat, opravovat, můžeme odstraňovat její nesporný demokratický deficit. Díky tomu můžeme pro sebe i pro ostatní Evropany utvářet z Evropy lepší místo pro život pro všechny.

👉 EU u nás v Česku dokáže upozorňovat na různé excesy proti vládě práva. Dokázala přesně popsat střet zájmů našeho premiéra a dokáže také vymáhat nápravu.

👉 Česko, které je součástí Evropy, je součástí třetí největší ekonomiky světa. A to je něco, na co můžeme být opravdu hrdí.

👉 Díky spolupráci s ostatními zeměmi v Evropě dokážeme čelit nástrahám, na které jedna země sama nestačí - můžeme řešit klimatickou krizi a daňové ráje (například i díky společné evropské diplomacii). Můžeme rozvíjet naši občanskou společnost, základní stavební kámen každé demokratické země. A můžeme obyvatele Česka i jiných zemí podporovat v tom, aby dokázali naplnit svůj potenciál.

👉 Česko by mělo co nejrychleji zavést euro. Je to pro nás výhodné ekonomicky i politicky. Budeme díky němu bohatší, budeme propojenější s okolními zeměmi. Euro je symbolem prosperity celého kontinentu.

👉 Evropa u nás investuje velké finanční prostředky, protože si uvědomuje, že čím silnější jsou jednotlivé regiony EU, tím silnější je EU jako celek.

👉 To, že jsme součástí mezinárodního společenství, upravuje také naše vztahy se sousedními zeměmi. Vzpomeňme třeba na nedávný spor s Polskem ohledně elektrárny Turów.

👉 Díky tomu, že jsme součástí EU, máme mnohem lepší možnost obstát v kybernetické válce, za kterou stojí zejména Rusko a Čína.

Vidíte, současní kandidující politici? Není to tak těžké - stačí se jen nebát. Jen pokud si uvědomíme, že můžeme být Češi i Evropané zároveň, dokážeme se o naší budoucnosti bavit s vážností, kterou si zasluhuje.

Naše doporučení? Volme letos proevropské demokraty. Ti alespoň zajistí, že v Česku zachováme současný stav.

A poznámka pod čarou: současná kampaň ukazuje více než kterákoliv předtím, že Česko potřebuje silného zastánce Evropské unie (v dobrém i ve zlém) - Česko potřebuje Volt, proevropské a celoevropské hnutí, zastoupené již v 31 státech Evropy.