5+1 cíl

Volt definoval 5+1 cíl, o jeho uskutečnění se bude zasazovat v každé evropské zemi

Proč právě 5+1 cíl?

Našich prvních pět cílů je platných pro všechny evropské země, k jejich dosažení ale vedou na základě rozdílů mezi těmito státy různé cesty.

Realizace cíle +1 je naproti tomu pro všechny evropské země totožná, neboť se jich všech týká stejně – jsou jí posílení EU a její reformy .

 1.Chytrý stát

Spolehlivé a kvalitní veřejné služby jsou nezbytným předpokladem pro pozitivní rozvoj evropské společnosti.

Státy by měly využívat technických možností, které jim dnešní doba nabízí, aby byly schopné uvést služby v oblastech školství, zdravotnictví a soudnictví na co možná nejvyšší úroveň, a tím usnadnit například procesy sociální integrace a zajistit mimo jiné i rovnost příležitostí. 

Díky moderním nástrojům bude vládám umožněno zvýšit jejich výkon povinností ve státní správě a efektivněji postupovat v boji proti korupci nebo lépe fungovat třeba při karanténních opatřeních-chceme, aby fungovala chytrá karanténa, ale ČR to zatím bohužel neumí.

 2.Hospodářské reformy

Evropská ekonomika se může proměnit v motor pro vývoj celé společnosti a zvýšit tak životní úroveň všech lidí.

V tomto ohledu vyslovujeme 3 hlavní požadavky.

Jsou jimi rekonstrukce ekonomicky nestabilních oblastí, zavedení inovativních reforem a podpora Evropské unie skrz sociální unii.

Chceme vytvořit inovativní politiku, která povede k odbourání byrokracie, k boji s nezaměstnaností, k zavedení jednotného daňového a sociálního systému v Evropě a která bude investovat do produktivity přinášející výhody do budoucna pro každého z nás.  

3.Sociálně spravedlivější společnost

Všem lidem v Evropě musí být garantována stejná práva a možnosti.   Přicházíme s novými programy, jejichž úkolem bude odstraňování nerovnosti a diskriminace.

4.Globální výzvy

V dnešním globálním světě je nutné společně čelit výzvám v otázkách ochrany životního prostředí, změny klimatu, spravedlivého obchodu mezi Evropou a neevropskými zeměmi, ekologického zemědělství, biodiversity, migrace a mezinárodní spolupráce.

5.Politicky aktivní občané

Všem občanům demokratické společnosti musí být umožněno uplatňovat jejich aktivní a pasivní volební právo a podílení se na politickém dění.

Budeme se zasazovat o vytvoření silné demokratické Evropy, která bude schopna zaručit existenci pluralismu a prostředků na její ochranu. 

+1

Evropská unie je naším společným projektem.

Spolu se sousedními státy se nám podařilo spojit se a vytvořit unii, která v Evropě zajišťuje bezpečí a rozvoj už více než šedesát let.

Přes to má své nedostatky, které chceme našimi reformami odstranit, abychom naplnili cíl demokratické, transparentní, sjednocené a silné Evropy.

Předkládáme řadu konkrétních opatření na podporu výkonnějšího hospodářství EU, abychom vyhověli zájmům všech evropských občanů.