Tisková zpráva: Otevřený dopis za podporu přijetí eura v Česku pro zvoleného prezidenta Petra Pavla

Tisková zpráva: Otevřený dopis za podporu přijetí eura v Česku pro zvoleného prezidenta Petra Pavla

5. 2. 2023 17:00:00 UTC
Volt Česko společně s Pulse of Europe a dalšími zástupci občanské společnosti, politických stran a nevládních organizací zaslal zvolenému prezident...
otevrenydopis

Volt Česko společně s Pulse of Europe a dalšími zástupci občanské společnosti, politických stran a nevládních organizací zaslal zvolenému prezidentovi Petru Pavlovi otevřený dopis, žádající o pokračující podporu přijetí eura z jeho strany. Přijetí jednotné evropské měny je jedním ze základních pilířů evropské integrace a české proexportní ekonomice může dlouhodobě jedině pomoci, a to jak ekonomicky, tak k udržení důvěry zahraničních partnerů.

Česká republika se zavázala k přijetí eura již v roce 2004 při vstupu do Evropské unie, kde v současné době společnou měnu používá již 20 z 27 členských států. Navzdory tomuto závazku se v následujícím období většina politické reprezentace stavěla k jednotné měně zdrženlivě či přímo s odporem. Pro úspěšné pokračování naší integrace do struktur EU je ovšem jeho přijetí zcela zásadní. Vedle symbolického zdůraznění členství ve sjednocené a silné Evropě je euro důležité pro úspěšné fungování naší ekonomiky, ve které je již více než polovina úvěrů vedena ve společné měně.

“Přijetí eura by mělo být absolutní prioritou naší země, nejen kvůli ekonomickým výhodám, ale i proto, abychom se posunuli blíže hlavnímu proudu evropské integrace. V současné době jsou negativní postoje veřejnosti ke společné měně udržovány  dezinformacemi, zavádějícími i zcela absurdními argumenty často i z úst nejvyšších ústavních činitelů. Zvolení Petra Pavla, který se v kampani postavil za přijetí eura, naznačuje obrat k lepšímu. Doufáme, že ve své podpoře bude pokračovat i nadále,” říká předseda Voltu Česko Adam Hanka.

Ačkoliv prezident nedisponuje pravomocemi umožňujícími zásadní vliv na obdobné otázky, jeho autorita mu poskytuje možnost otevírat a udržovat témata nejen v mediálním prostoru. Prezident může rovněž jednat s vládou, organizovat veřejné debaty s občany nebo dát impuls k zahájení veřejné kampaně o výhodách našeho členství v eurozóně, zároveň má pravomoc jmenovat členy Bankovní rady České národní banky, která může sehrát důležitou roli v rámci procesu přijetí společné měny.

“Nastupující prezident Petr Pavel se jako občanský kandidát zvolený v přímé volbě opírá o silný mandát a má nezpochybnitelnou podporu milionů občanů. Otevřeným dopisem ho žádáme, aby svůj vliv využil k působení na vládu i veřejné mínění s cílem podpořit zavedení eura v České republice,” říká předseda Pulse of Europe Tomasz Peszynski.

Kompletní znění otevřeného dopisu najdete zde: https://www.voltcesko.org/otevreny-dopis-prezidentovi-zavedeni-eura

A screenshot of a computer

Description automatically generated with low confidence

Kontakty pro média:

Adam Hruška

Komunikační sekce Volt Česko
adam.hruska@volteuropa.org
+420 775 130 042

Tomasz Peszynski

Předseda Pulse of Europe
info@pulsevropy.cz
+420 792 303 400

Barbora Hrubá

Komunikační sekce Volt Česko
barbora.hruba@volteuropa.org
+420 605 067 038