Damian ve výborech Evropského parlamentu

Výbor pro ústavní záležitosti (AFCO)

^

Výbor pro ústavní záležitosti dohlíží na institucionální aspekty procesu evropské integrace, zejména na provádění a v případě potřeby změny smluv. AFCO je také výborem odpovědným za záležitosti týkající se jednacího řádu Evropského parlamentu a Brexitu.

Damianovým cílem v tomto výboru je posilovat fungování evropské parlamentní demokracie. To znamená, že pracuje na volebních reformách, na Konferenci o budoucnosti EU, postavení a financování evropských politických stran a například také výhledově na reformě základních smluv tak, aby mohl Europarlament volit evropskou vládu.

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE)

^

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku dohlíží na průmysl, výrobu, informační technologie a telekomunikace.

Damianovým cílem v tomto výboru je to, aby Evropa dokázala využít všech příležitostí a zmírnila průvodní rizika spojená s digitální revolucí. 

Nejvíce se zajímá o strategii rozvoje digitalizace a umělé inteligence ve stávajících firmách, zejména mezi malými a středními podniky. Důležité je také nalézt způsob, jak definovat společensky prospěšnou umělou inteligenci a jak vnímat nárůst její důležitosti v průmyslu i ve společnosti.

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE)

^

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci dohlíží na odpovědnost za ochranu občanských svobod a lidských práv, včetně práv menšin, uvedených v Listině základních práv Evropské unie, jakož i za prosazování právního státu napříč EU. 

V tomto výboru je Damian stínovým zpravodajem pracujícím na směrnici o modré kartě (legální migrace) a na Evropském podpůrném úřadu pro otázky azylu. Usiluje o spravedlivý a humánní azylový a migrační systém.

Rozpočtový výbor (BUDG)

^

Rozpočtový výbor Evropského parlamentu se pravidelně schází, aby projednal, změnil a připravil přijetí ročních a víceletých rozpočtů EU. Rozpočet EU poskytuje finanční prostředky na klíčové politiky a programy. 

Damianovým cílem je zajistit dostatečné financování aktivit EU a rozvážné použití výdajů. Damian je stínovým zpravodajem Reformního podpůrného programu a také juniorním stínovým  zpravodajem rozpočtu na rok 2023.

Více na webových stránkách Damiana