Volební priority pro volby do Zastupitelstva hl.m. Prahy 2022

Priorita č.1: Moderní urbanismus

Adaptace na klimatickou krizi

Chceme Prahu adaptovat na klimatickou krizi. Stejně jako řada moderních evropských metropolí musí projít komplexní proměnou veřejného prostoru, výstavby a dopravy tak, aby se Pražanům ve městě žilo příjemněji.

Ústředním prvkem města má být člověk, zejména jemu má sloužit veřejný prostor, který mu poskytne klid a příjemné prostředí.

Podporujeme proto výstavbu modro-zelené infrastruktury a vodních prvků. Především veřejná zeleň umožní šetrné hospodaření s vodou a reguluje teplotní poměry na ulici, a to nehledě na změnu historického rázu místa. Jinak se z Prahy stane neobyvatelný skanzen.

Chceme z Prahy udělat město krátkých vzdáleností, kde každá čtvrť poskytuje občanům veškerou občanskou vybavenost tak, aby se obyvatelé v naprosté většině případů obešli bez osobních automobilů a využili ekologičtější formy přepravy jako MHD nebo jízdní kola. Moderní metropolitní plán stanoví jasná pravidla pro novou výstavbu tak, aby developeři přispívali k výstavbě komunálních bytů a plné občanské vybavenosti.

Praha se stejně jako Česko a Evropská unie musí stát uhlíkově neutrální. Proto prosazujeme komplexní řešení dopravní situace, rozvoj vytápění z udržitelných zdrojů a tepelných čerpadel, využívání alternativních stavebních materiálů, podporu města při budování obnovitelných zdrojů energie a při zateplování stávající zástavby skrze Pražské společenství obnovitelné energie.

Priorita č.2: Dostupné bydlení 

Praha ovlivňující výši nájmu i cenu bydlení.

Chceme z Prahy udělat aktivní autoritu ovlivňující výši nájmu i cenu bydlení a tak zajistit dostupné bydlení a zamezit spekulativnímu investování do bytů.

Chceme prosadit zavedení druhé, vyšší sazby daně z nemovitosti pro byty, kde není nikdo přihlášený k trvalému bydlišti, nebo přechodnému pobytu u cizinců. Ke změně trvalého bydliště chceme přímo motivovat občany i cizince žijící v Praze formou různých incentiv, např.: příspěvkem na MHD, kulturním pasem pro občany Prahy, nebo příspěvkem na školku, školní jídelnu a zájmové kroužky. To bude motivovat majitele, aby nenabízeli byt jako kancelář, AirBnB nebo ho nenechávali opuštěný.

Chceme, aby Praha také sama provozovala zpětné hypotéky a garantovaný nájem a pracovala na zvětšení bytového fondu, zejména pro znevýhodněné skupiny obyvatel. Vzhledem k současné nepředvídatelné inflaci tak Praha pomůže svým obyvatelům i bytovému fondu tím, že nabídne občanům v platební neschopnosti odkoupení bytů včetně hypotéky výměnou za nájemní smlouvu s adekvátním nájmem. Takto Praha zachrání tyto občany před bankrotem a ztrátou střechy nad hlavou a zároveň zvětší svůj bytový fond a stane se výraznou entitou při určování výše nájmu na svém území.

Priorita č.3: Doprava a infrastruktura

Moderní metropole přívětivá pro pěší, MHD a cyklisty.

Máme ambici učinit z Prahy moderní metropoli, která jde s dobou a nebojí se komplexního přístupu k řešení dopravy. Po dlouhém období ústupků automobilové dopravě chceme Prahu přívětivou pro pěší, MHD a cyklisty, které autodoprava nemůže ve městě ignorovat.

Zasadíme se o to, aby historický střed města byl alespoň o víkendech změněn na pěší zónu. V místech s dostatečnou kapacitou podzemního parkování pro rezidenty chceme zrušit nesmyslná uliční parkování. Nově uvolněný prostor chceme adaptovat na klimatickou krizi a pro potřeby obyvatel. Navážeme rovněž na snahy posledních let vrátit bezpečné přechody pro chodce i do těch nejrušnějších pražských ulic.

Chceme navázat na budování kolejové dopravy v Praze, tedy výstavba metra D, rychlodráhy Praha – letiště – Kladno, příměstských vlakových tratí a budování tramvajových tratí a jejich zahušťování v centru. Chceme zvýšit efektivitu a transparentnost DPP a PID, zejména v oblasti výběrových řízení managementu a veřejných zakázek.

Současný stav cyklodopravy připomíná spíše nepropojené pilotní projekty. Chceme vytvořit páteřní síť cyklostezek stavebně oddělených od ostatní dopravy a snížit rychlost mimo dopravní tepny na 30 km/h. Chceme tak bezpečnou a hustou síť cyklostezek, že se nebudeme bát poslat své děti do školy na kole. Vzhledem k náročnému terénu některých pražských čtvrtí chceme připojení elektrokol k existujícím systémům sdílených kol, rozšíření cyklo-parkování ve městě, zejména pro sdílená kola s možností dobíjení baterií elektrokol a zasadit se o rozvoj cyklistických výtahů, eskalátorů či pozemní lanové dráhy u výrazných výškových předělů např. na Vítkově, Letné nebo na Smíchově.

Dobudování Pražského okruhu považujeme za klíčové pro snížení přítomnosti aut uvnitř města. Chceme zpoplatnit vjezd do historického centra pro nerezidenty, zvýšit poplatky za parkování a pro chronické neplatiče zajistit vyšší pokuty a rychlý odtah. Jsme pro revitalizaci magistrály na moderní městskou třídu o dvou pruzích pro auta v každém směru, se stavebně oddělenou cyklostezkou a rozšířeným prostorem pro pěší doplněným o stromovou výsadbu.

Priorita č.4: Lokální demokracie

Expat Council - poradní orgán Magistrátu

V Praze nyní bydlí celkem 335 tisíc cizinců, z čehož 116 tisíc zde bydlí trvale. Jako významná část populace města mají nárok na aktivní účast a odpovídající reprezentaci v otázkách svého nového domova.

Občané EU mají možnost volit v komunálních volbách a být tak reprezentováni ve vedení Prahy a jejích městských částí. Tuto možnost nicméně málokdy využívají, někteří o tomto volební právu neví, nebo čelí složité administrativě Programy kandidujících uskupení často pouze v českém jazyce. Zájmy cizinců žijících v Praze tak nejsou brány v potaz. Cizinci ze třetích zemí navíc nemají volební právo a nejsou reprezentováni vůbec. Aby Praha fungovala opravdu pro všechny, navrhujeme vytvoření Rady cizinců (Expat Council), tento model se velmi osvědčil v ostatních evropských metropolích.

Tato Rada bude reprezentovat zájmy cizinců žijících v Praze a pomáhat s jejich integrací do městského společenství. Její členové budou voleni z řad trvale žijících cizinců v Praze (s důrazem na vyváženost státních příslušností). Rada bude mít funkci poradního orgánu Rady hl. m. Prahy. Pokud chceme, aby Praha i nadále byla atraktivní destinací pro vysoce kvalifikované zahraniční pracovníky, tak jim musíme zajistit důstojné podmínky k životu, s čímž se pojí také zvýšená míra reprezentace i vylepšení integračního procesu a zvýšení počtu právně zabezpečených a odpovědných obyvatel.