Podpořte Volt

Děkujeme za ochotu podpořit naši stranu peněžním darem.

Ve Voltu budujeme komunitu angažovaných občanů, kteří pracují na změně politiky v celé Evropě. Díky Vaší pomoci budeme moci naší vizí oslovit ještě více lidí, podpořit zpracování studií a analýz pro lepší cílení naší politiky.

Každý dar využijeme co nejlépe v práci za lepší budoucnost.

500Kč

1200Kč

3650Kč

Transparentní účet: 2702269994 / 2010

  • Příspěvky a dary přijímá Volt pouze od fyzických osob a to prostřednictvím transparentního účtu.
  • Smlouvy o nefinančních darech jsou zveřejněny na stránkách Volt Česko.
  • O odmítnutí daru či příspěvku rozhoduje kontrolní orgán Voltu.
  • Má za povinnost prověřit finanční dary, které přesáhnou v součtu za jednu osobu kalendářní rok výši 10.000 Kč.
  • Odmítnutý dar či příspěvek je vrácen nebo v plné výši předán vhodné neziskové organizaci nebo na dobročinné účely. 
  • V případě, že budete Voltu Česko věnovat dar, můžete si zažádat o potvrzení a uplatnit ho v daňovém prohlášení. Stáhněte si, prosím, tento dokument.

Za Vaši finanční podporu naší činnosti děkujeme!