Transparentní účet

  • Příspěvky a dary přijímá spolek pouze od fyzických osob a to skrze transparentní účet.
  • Smlouvy o nefinančních darech jsou zveřejněny na stránkách spolku.
  • O odmítnutí daru či příspěvku rozhoduje kontrolní orgán spolku. Má za povinnost prověřit finanční dary, které přesáhnou v součtu za jednu osobu za období jednoho roku výši 10.000 Kč.
  • Odmítnutý dar či příspěvek je vrácen nebo v plné výši předán vhodné neziskové organizaci nebo na dobročinné účely. 

Členské příspěvky

^

100Kč/měsíc (podle Poplatkového a příspěvkového řádu)

Posílejte na účet 2202044967/2010 (Fio Banka)

QR kód pro zaplacení příspěvků na celý rok:

QR Platba Ročních Příspěvků na 1 rok