Volt byl v Česka zaregistrován jako politická strana

Volt byl v Česka zaregistrován jako politická strana

6. 7. 2022 12:55:01 UTC
Po zhruba roce příprav zahajuje od 29. června panevropská politická strana Volt svou činnost i v Česku.
Volt byl v Česku zaregistrován jako politická strana

Po zhruba roce příprav zahajuje od 29. června panevropská politická strana Volt svou činnost i v Česku.

Od 11. 4. 2021 do 28. 6. 2022 Volt působil v ČR jako spolek a připravoval podklady pro registraci politické strany podle zákonů ČR.

Další plány Voltu?

Nejprve nás čeká svolání schůze všech našich členek a členů a volba prvního předsednictva.

Zároveň s tím již sestavujeme kandidátky do místních voleb a začínáme se připravovat na volby do Evropského parlamentu v roce 2024.

Po Lisabonu budeme nyní v Praze pořádat celoevropské Výroční shromáždění Voltu. Do Prahy se tak sjede tisícovka členek a členů Voltu z celé Evropy.

A mezitím se budeme věnovat každodenní politické práci, pracovat na programu a dále budovat a rozvíjet Volt zejména v ČR.

Proč Volt?

Globální problémy není možné řešit na národní úrovni. K tomu, aby Evropská unie, která existuje již více než půl století, byla jednotná a federální, potřebujeme také celoevropské strany. Volt je v tomto směru evropským pionýrem. 

V EU máme sice evropskou společnost (spojenou s občanstvím Evropské unie), ale zatím nelze zaregistrovat jednu panevropskou politickou stranu. Proto je nutné Volt registrovat zvlášť v každé zemi. 

ČR je 17. země, kde Volt působí jako politická strana. Letos předpokládáme registraci Voltu jako politické strany ještě ve dvou zemích, a to v Irsku a v Řecku. Celkem je Volt přítomen v 31 zemích, včetně Ukrajiny, kde zahájil činnost v červnu.